Sitemizde satılan ve Garanti Belgesi düzenlenme zorunluluğu olan ürünler, imalatçı veya ithalatçı firma garantisi kapsamındadır. Satın almış olduğunuz ürünlerde, garanti süresi içinde meydana gelen arızalar, aşağıda ayrıntıları belirtilen garanti şartlarına göre ücretsiz olarak tamir ettirilir. Bazı ürünler, jelatinli ya da vakumlu ambalajda gelmekte, Garanti Belgesi de, ürünün bulunduğu kutunun içinde bulunmaktadır. Bu hallerde, ürünün orijinal halini bozmamak için, Garanti Belgesi, ürünü gönderirken doldurulmamakta, daha sonra, müşterilerimiz isterlerse, Garanti Belgesi'ni ayrıca bize gönderip doldurulmaktadır. Ürün faturası ile sunulması halinde, bu şekildeki Garanti Belgeleri de geçerlidir. Garanti Belgeleri ile ilgili olarak aşağıdaki hususların bilinmesi gereklidir :


* Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre, garanti süresine eklenir.

* Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, ya da satıcıya bildirim tarihinden itibaren başlar. Bu sürenin aşılması durumunda, müşteri, malın ücretsiz değişimini ya da bedel iadesini isteyebilir.

* Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

* Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde ithalatçı veya imalatçı firma tarafından düzenlenen raporla belirlenir.

* Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin (30 gün) aşılması,
c) Arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

Garanti koşulları ile ilgili merak ettiğiniz diğer hususlar için, iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Müşteri Hizmetleri yetkililerimiz en kısa zamanda size döneceklerdir.


Satın almış olduğum ürün, arızalı çıkarsa ne yapmalıyım?

Satın almış olduğunuz ürünün arızalı çıkması durumunda, arızanın, kullanıcı hatasından meydana gelmediğini belirten ve yetkili servis istasyonu tarafından hazırlanan bir raporla birlikte, tarafımıza başvurarak, ürününüzün ücretsiz olarak değişimini gerçekleştirebilirsiniz.

Size en yakın servis istasyonunu, Garanti Belgesi'nde yazılı olan yetkili servis listesinden ya da firmamızdan öğrenebilirsiniz. Servis istasyonuna başvururken, ürünün faturası ve Garanti Belgesi'ni de yanınızda bulundurunuz.

Servis istasyonunun bulunmaması halinde, ürün, tarafımızdan, imalatçı ya da ithalatçı firmaya gönderilir, arızanın, kullanıcı hatasından kaynaklanmadığı belirlenirse, ürünün değişimi gerçekleştirilir.

Arızalı ürününüzü göndermeden önce, sitemizdeki iletişim sayfamızdan arızalı ürün hakkında bize bilgi vererek, tarafımızdan onay gelmeden ürünü göndermemelisiniz. Aksi halde göndermiş olduğunuz ürün firmamız tarafından kargo yetkilisinden teslim alınmayacaktır.